The idea of Stellis

was supported by EU grants

Projects

Indoor Sport Video Production AI (ISVP.AI) – Automated system for the production of indoor sports matches using artificial intelligence”


POIR.01.01.01-00-0280/20-00

Fully automated AI tools provide world leading technologies at affordable prices. Based on collected data, video tracking, video analysis and insights, reachable from Smartphone and Sport Cameras. It uses Optical Based Tracking System – self-learning deep neural networks that give a fully automated way of obtaining statistics from a match recording. The system can be used by clubs, coaches, players, scouts and media, from lower leagues to professional clubs.

 • The aim of the project is to
 • – produce visually attractive recordings
 • – generate action shortcuts
 • – generate basic match statistics

The final product will be targeted at:
– couches
– scouts
– clubs
– players
– lower leagues
– media/ broadcast

Project value: PLN 2 101 010.00
European Funds Contribution: PLN 1 616 272.75


Indoor Sport Video Production AI (ISVP.AI) – Zautomatyzowany system do produkcji nagrań meczów sportów halowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji


POIR.01.01.01-00-0280/20-00

W pełni zautomatyzowane narzędzia sztucznej inteligencji zapewniają wiodące na świecie technologie w przystępnych cenach. W oparciu o zebrane dane, śledzenie wideo, analizę wideo, dostępne ze smartfona i kamer sportowych. Wykorzystuje Optical Based Tracking System – samouczące się głębokie sieci neuronowe, które dają w pełni zautomatyzowany sposób uzyskiwania statystyk z nagrania meczu. Z systemu mogą korzystać kluby, trenerzy, zawodnicy, skauci i media, od niższych lig po profesjonalne kluby.

Celem projektu jest:

 • – produkcja atrakcyjnych wizualnie nagrań
 • – generowanie skrótów akcji
 • – generowanie podstawowych statystyk meczowych

Produkt finalny będzie kierowany do:

 • – trenerów
 • – scoutów
 • – klubów
 • – graczy
 • – niższych lig
 • – mediów

Wartość projektu: PLN 2 101 010.00
Wartość dofinansowania: PLN 1 616 272.75

Internationalization of Stellis by implementing a new business model


RPLD.02.02.01-10-0071/18

The project is a direct continuation of the activities undertaken by the company in 2018 to increase foreign sales.

The main goal of the project is to implement a new business model that takes into account the company’s expansion into foreign markets based on the developed export strategy in the field of internationalization of the enterprise.

As part of the project, measures will be implemented in the field of:

• Participation of company representatives in international or domestic fairs and exhibitions

• Search and selection of business partners on target markets

• Participation of representatives of enterprises in business missions • Project and product preparation

Project value: 261 340,00 PLN

European Funds Contribution: 191 250,00 PLN


Internacjonalizacja spółki Stellis poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego


RPLD.02.02.01-10-0071/18

Projekt jest bezpośrednią kontynuacją podjętych przez firmę w roku 2018 działań zmierzających do zwiększenia sprzedaży zagranicznej.

Głównym celem projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego uwzględniającego ekspansję spółki na rynki zagraniczne w oparciu o opracowaną Strategię rozwoju eksportu w zakresie Internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

W ramach projektu zostaną wdrożone działania z zakresu:

• Udział przedstawicieli przedsiębiorstwa w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym

• Wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynkach docelowych

• Udział przedstawicieli przedsiębiorstwach w misjach biznesowych

• Przygotowanie projektu i produktu

Wartość projektu: 261 340,00 PLN

Wartość dofinansowania: 191 250,00 PLN

Platforma Stellis SaaS – Wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych samodzielnie przez Stellis


RPLD.02.03.01-10-0210/23-00

Projekt zakłada wdrożenie Innowacyjności w Stellis w postaci Platformy Stellis SaaS bazując na wdrożeniu wyników prac B+R przeprowadzonych samodzielnie przez Stellis w oparciu o projekt pod nazwą „ISVP – Indoor Sport Video Production AI (ISVP.AI) – Zautomatyzowany system do produkcji nagrań meczów sportów halowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji”.

Wdrożenie wyników prac będzie skutkowało stworzeniem nowego innowacyjnego na skalę światową produktu pod nazwą Platforma Stellis SaaS, który będzie składał sie z  Systemu Stellis ISVP oraz System Sport Data Hub oraz potencjalnie innych produktów, które będa sprzedawane w modelu abonamentowym bądź w ramach dedykowanych wdrożeń. Połączenie w ramach jednego produktu technologii do analizy obrazu ISVP.AI oraz System Sport DataHub jest unikatowe, gdyż na rynku nie istnieją produkty posiadające takie funkcjonalności dostępne w ramach jednego produktu.

Platforma Stellis SaaS będzie wykorzystywać technologię ISVP.AI oraz integrować się z innymi produktami firmy.

Celem projektu jest:

– stworzenie platformy składającej się z systemu Stellis ISVP oraz Sport Data Hub

– zwiększenie konkurencyjności Stellis na rynku krajowym

Finalny produkt kierowany będzie do:

  Z podziałem na dyscypliny:

1.Piłka nożna

2.Piłka halowa

3.Piłka ręczna

  Ale też inne dyscypliny: badminton, golf, rugby, koszykówka, siatkówka i inne.

  Z podziałem na typy drużyn / organizacji:

  1.Kluby z niższych lig sportowych, 

  2.Amatorskie kluby sportowe, 

  3.Szkółki sportowe 

  4.Amatorskie ligi i kluby biznesowe

  5.Kluby profesjonalne

  6.Federacje sportowe

  7.Ligi sportowe

Wartość projektu:  1 013 520,00 PLN

Wartość dofinansowania: 700 400.00 PLN